« Modele i symulacje zmienności potoków ruchu w przestrzeni dowolnej ilości skrzyżowań, w zastosowaniach ITS

slajd 5

Autorzy tej metody modelowania ruchu drogowego, wykorzystywali ją wielokrotnie do prognozowania ruchu i do obliczeń na potrzeby projektowania drogi lub ulicy, a także do studiów wykonalności, które opracowywali od 2006 roku. Wykonane opracowania uzyskiwały wysokie oceny zleceniodawców. Autorzy pracując nad modelowaniem i prognozowaniem ruchu, kierując się także funkcją celu, określali jasno korzyści i okres ich osiągnięcia, o czym przekonywali beneficjentów i samorządy: województwa, powiatu, miasta i gminy.