« Modele i symulacje zmienności potoków ruchu w przestrzeni dowolnej ilości skrzyżowań, w zastosowaniach ITS

slajd 6

Matematyczny model ruchu na ul. Muzycznej -2007 r. wraz z prognozą.