« Modele i symulacje zmienności potoków ruchu w przestrzeni dowolnej ilości skrzyżowań, w zastosowaniach ITS

slajd 8

Graficzna postać modelu matematycznego przepływu pojazdów •w ciągu ulicy Głębokiej od skrzyżowania Nartowicza – Nadbystrzycka – Muzyczna – Głęboka do skrzyżowania Filaretów – Głęboka