Cała treść

W Płocku autobus „mówi” do pasażera

Pierwsze piloty obsługujące zewnętrzny System Informacji Dźwiękowej w autobusach Komunikacji Miejskiej, trafiły w ręce osób niewidomych. Dziś w ratuszu prezydent  Płocka Andrzej Nowakowski podpisał umowy z reprezentantami środowiska osób niepełnosprawnych. System Informacji Dźwiękowej działa już od 30 września w 15 nowoczesnych autobusach zakupionych w tym roku przy wsparciu Unii Europejskiej. A jak działa, sprawdził pięcioosobowy zespół złożony z osób niewidomych i słabowidzących zrzeszonych w Stowarzyszeniu De Facto.
‘’Pilot jest łatwy w obsłudze, działa z odległości około 20 metrów, komunikaty informowały o numerze linii i kierunku docelowym, jednak przez hałas uliczny nie były bardzo dobrze słyszalne’’ – referował Wojciech Grabarczyk.
Przedstawił też kilka postulatów, których wprowadzenie może ułatwić niewidomym i słabowidzącym korzystanie z „czerwoniaków”. ‘’Kierowca powinien sam włączać komunikaty, jeśli widzi na przystanku osobę z białą laską, powinna też być możliwość zapoznania się z rozkładem jazdy przez Internet.’’
‘’Wszystkie te uwagi są bardzo potrzebne, bo wprowadzenie systemu ma tylko wtedy sens, jeśli będzie on dobrze państwu służył’’ – mówił prezydent Andrzej Nowakowski. ‘’Ze Stowarzyszeniem De Facto współpracujemy od wielu lat, starając się wdrażać projekty ułatwiające codzienne życie czy dostęp do kultury osobom niewidomym i niedowidzącym.’’
Prezes Komunikacji Miejskiej Janusz Majchrzak poinformował, że w ramach realizowanego projektu dofinansowanego środkami unijnymi, w System Informacji Dźwiękowej będzie wyposażonych 45 autobusów, czyli 40 procent taboru. ‘’Zgodnie z planem system ma być wdrożony do końca stycznia, ale mam nadzieję, że uda nam się to zrobić szybciej’’ – deklarował prezes Majchrzak.
Przypomniał też, że niedawno miasto otrzymało pieniądze z Unii Europejskiej na  kolejny projekt, w ramach którego zostanie zakupionych 7 nowoczesnych autobusów, wybudowanych 20 wiat przystankowych i ustawionych 20 elektronicznych tablic informacyjnych. ‘’Informacje wyświetlane na tablicach będą również dostępne dla niewidomych korzystających z pilota.’’
Prezes poinformował także, że trwają prace przy dostosowaniu portalu internetowego Komunikacji Miejskiej do potrzeb osób słabo widzących. W pierwszej połowie przyszłego roku strona ma być już bardziej przyjazna dla tego środowiska.
Renata Nych, szefowa Stowarzyszenia „De Facto” podkreślała, że z dokumentami niezbędnymi przy pobieraniu pilotów, czyli umową, instrukcją obsługi i protokołem odbioru pilota jego użytkownicy mogli zapoznać się w brajlu lub w formie dźwiękowego nagrania mp3. ‘’Mam nadzieję, że niedługo to będzie standard  – mówiła Nych.’’

(Źródło: Urząd Miasta Płocka)