Cała treść

Konferencja TRA 2014

W dniach 14-17 kwietnia 2014 r. odbędzie się w Paryżu konferencja TRA – Transport Research Arena. Jest to największa konferencja transportowa w Europie, wspierana między innymi przez Komisję Europejską i trzy europejskie platformy technologiczne: European Road Transport Research Advisory Council (ERTRAC), European Rail Research Advisory Council (ERRAC) i WATERBORNE TP.Tematyka konferencji dotyczyć będzie największych wyzwań związanych z mobilnością ludzi i transportem towarów z uwzględnieniem ochrony środowiska, energii, bezpieczeństwa i problemów ekonomicznych. Szczegóły na temat konferencji tutaj.

(Źródło: Instytut Badawczy Dróg i Mostów)