Cała treść

Otwarcie węzła Gdańsk Lipce

Otwarto dla ruchu węzeł Gdańsk Lipce na drodze ekspresowej S7 Południowej Obwodnicy Gdańska. Pierwsi kierowcy skorzystali z niego, jadąc rano do pracy. Dzięki otwarciu tego węzła dla ruchu użytkownicy jadący Południową Obwodnicą Gdańska zyskają dodatkowy zjazd do centrum Gdańska poprzez Trakt Św. Wojciecha czyli drogę krajową nr 91. Na Południowej Obwodnicy Gdańska gotowy jest również węzeł Gdańsk Port, ale będzie otwarty, kiedy zostanie ukończona Trasa Sucharskiego (zadanie realizowane przez miasto Gdańsk).
Południowa Obwodnica Miasta Gdańska to:
• 17,9 km drogi ekspresowej,
• 19 obiektów inżynierskich, w tym najdłuższa estakada w Polsce o długości 2780 m,
• 5 węzłów: Gdańsk Południe (Straszyn), Gdańsk Lipce, Gdańsk Port (Olszynka), Gdańsk Wschód (Przejazdowo), Żuławy Zachód (Koszwały)
Realizacja: październik 2009 r. – listopad 2012 r. (przejezdność czerwiec 2012 r.)
Koszt inwestycji: łączny koszt inwestycji wynosi 1 580 833 094,37 zł. Projekt finansowany jest ze środków Krajowego Funduszu Drogowego oraz współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Wkład Funduszu Spójności wynosi 85% kosztów kwalifikowanych tj. 1 215 937 101,41 zł.

(Źródło: GDDKiA)