Cała treść

Polsko-francuskie seminarium nt. bezpieczeństwa ruchu drogowego

W dniu 12 grudnia 2012 roku w Ambasadzie Republiki Francuskiej w Warszawie odbyło się polsko-francuskie seminarium „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”.  Celem seminarium była wymiana doświadczeń w obszarze nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz inteligentnych systemów transportowych we Francji i w Polsce. Otwarcia seminarium dokonał Jego Ekscelencja, Ambasador Francji w Polsce, Pierre Buhler.
Tematyka seminarium obejmowała następujące sesje:

  • Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i we Francji,
  • Procedury kontrolne stosowane w bezpieczeństwie ruchu drogowego,
  • Aspekty logistyczne ratownictwa drogowego,
  • Rola inteligentnych systemów transportowych w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W seminarium udział wzięli ze strony francuskiej: pracownicy ambasady, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Międzyministerialnego Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Działu Współpracy Międzynarodowej, Dyrekcji Bezpieczeństwa Cywilnego i Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawiciele firm: Parifex, Signatur, Sterela, Capsy – zajmujących się wdrażaniem inteligentnych systemów transportowych. Stronę polską reprezentowali: pracownicy Komendy Głównej Policji, Głównego Inspektoratu Transportu, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz Instytutu Transportu Samochodowego.

(Źródło: Instytut Transportu Samochodowego)