Cała treść

Ponad 21 milionów zł dla Legnicy

Bardzo dobre dla miasta i mieszkańców wiadomości nadeszły z Warszawy. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wysoko oceniło opracowany przez służby Prezydenta projekt pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnicy”. Centrum Unijnych Projektów Transportowych poinformowało, że umowa w sprawie dofinansowania inwestycji może być podpisana jeszcze w tym roku, dlatego Wydział Rozwoju Miasta już pracuje nad szczegółowymi załącznikami do tego dokumentu.
Całkowity koszt projektu wynosi 21.281.523,26 zł. Dotacja pozyskana z Unii Europejskiej stanowi do 85 proc. wydatków kwalifikowanych, czyli 18.045.494,27 zł. Pozostałe wydatki zostaną pokryte z budżetu miasta.
Ta na wskroś nowoczesna inwestycja będzie mogła rozpocząć się w przyszłym roku. System pozwoli na automatyczną analizę oraz regulację ruchu pojazdów w mieście. Detektory ruchu wraz z monitoringiem na 43 strategicznych skrzyżowaniach za pomocą sieci światłowodowych i radiowych informować będą centrum o wszelkich zdarzeniach drogowych. To centrum określać będzie natychmiastowe zastosowanie optymalnych rozwiązań. Bramy nad skrzyżowaniami zaopatrzone zostaną w wizualne elektroniczne systemy informacji dla kierowców. Będą również podsystemy realizujące priorytety dla transportu publicznego i pojazdów specjalnych. Na wybranych przystankach autobusowych pojawią się elektroniczne tablice informacyjne dla oczekujących pasażerów. To tylko niektóre z elementów i funkcji, jakie wypełniać będzie system zdecydowanie podnoszący bezpieczeństwo oraz płynność ruchu drogowego w naszym mieście.
Legnicki projekt spotkał się z uznaniem Forum Innowacji Transportowych w Krakowie, które wyróżniło go „Nagrodą Innowacyjności w Transporcie 2012”.

(Źródło: UM Legnica)