Cała treść

Płock usprawnia komunikację miejską

Z Andrzejem Nowakowskim – prezydentem Płocka rozmawiamy o wdrażanym w mieście systemie dynamicznej informacji pasażerskiej, systemie informacji dźwiękowej, a także systemie elektronicznego biletu, które mają odmienić oblicze płockiej komunikacji miejskiej.

Paulina Modelewska: Jakie były przesłanki stworzenia projektu pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku”?
Andrzej Nowakowski: Jest to kontynuacja działań zmierzających do usprawnienia systemu komunikacji w mieście i poprawy bezpieczeństwa drogowego. W trakcie realizacji jest już inny projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej wdrażany przez Komunikację Miejską. W tym roku spółka zakupiła 15 nowoczesnych autobusów. W przyszłym roku wszystkie autobusy zostaną wyposażone w system biletu elektronicznego, a w 45 pojazdach wdrożony zostanie system informacji dźwiękowej. KM Płock w 2014 roku będzie też dysponowała systemem zarządzania flotą autobusową.
Główną przesłanką dla powstania nowego projektu było wykorzystanie rozwiązań przygotowanych do tego zadania, a także wykorzystanie środków dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 .

Paulina Modelewska: Jakie są założenia projektu,  jakie korzyści z jego wdrożenia będzie odnosić Komunikacja Miejska, a jakie mieszkańcy Płocka?
Andrzej Nowakowski: Dzięki nowemu projektowi zostanie zakupionych 7 nowoczesnych autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej. Będą one spełniać europejskie normy emisji zanieczyszczeń (co najmniej Euro 5) oraz będą przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (niskopodłogowe na całej długości, z wszystkimi wejściami bezstopniowymi, bez stopnia poprzecznego, z miejscem do przewozu osób na wózku inwalidzkim, wyposażone w systemy informacji dźwiękowej dla niedowidzących i niewidomych).
Kolejnym zadaniem będzie instalacja systemu dynamicznej informacji pasażerskiej obejmującego zakup i montaż 20 tablic informacyjnych z oprogramowaniem oraz zakup i montaż 20 wiat przystankowych wraz z systemem monitoringu.
Korzyści dla Gminy i operatora to przede wszystkim usprawnienie systemu zarządzania flotą oraz informacją pasażerską. System będzie dawał możliwość szybkiego reagowania na sytuacje pojawiające się w ruchu miejskim, a przede wszystkim przekazywanie bieżącej informacji bezpośrednio do pasażerów znajdujących się na przystankach. Dzięki temu będą oni znali rzeczywiste położenie interesującego ich autobusu w ruchu miejskim oraz czas jego przyjazdu.
Wymiana wiat przystankowych w obrębie najbardziej popularnych i najczęściej uczęszczanych przystanków autobusowych wraz z montażem nowoczesnego systemu monitoringu znacząco zwiększy bezpieczeństwo pasażerów.

Paulina Modelewska: Na jakim etapie znajduje się aktualnie projekt i kiedy planuje się jego wdrożenie?
Andrzej Nowakowski: Realizacja projektu planowana jest od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2014. Obecnie przygotowujemy się do podpisania umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa Mazowieckiego.
Paulina Modelewska: W ramach projektu planowana jest instalacja systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz tablic informacyjnych. Czy umiejętne wykorzystanie tak dużej liczby danych zebranych z systemu może stanowić wyzwanie dla zarządzających komunikacją miejską?
Myślę, że Komunikacja Miejska Płock dobrze sobie z tym poradzi, gdyż będzie przygotowana zarówno systemowo, jak i sprzętowo do zarządzania tego typu informacją.

Paulina Modelewska: Jak wyglądają koszty budowy tego sytemu, czy korzystaliście Państwo ze środków unijnych?
Andrzej Nowakowski: Obydwa projekty, o których rozmawiamy, otrzymały wsparcie unijne. Wartość  projektu „Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o.o.: wynosi ponad 21 mln zł, a środki z Unii Europejskie to blisko 10 mln zł. Projekt „gminny”, którego wartość wynosi prawie 10 mln zł  otrzymał 85-proc. dofinansowanie kosztów kwalifikowanych, czyli ponad 8 mln zł.

Paulina Modelewska: Czy w przyszłości przewidziane jest rozszerzenie systemu np. o dodatkowe funkcje lub pojazdy?
Andrzej Nowakowski: Oczywiście, system ma charakter otwarty. Zakładamy, że system będzie tak skonstruowany, aby można było go rozszerzać o dodatkowe funkcje w odniesieniu do zmieniającej się rzeczywistości.

Paulina Modelewska: Jakich rad udzieliłby Pan innym samorządowcom, którzy chcieliby wdrożyć podobny system w swoim mieście?
Andrzej Nowakowski: Ważne, aby przed przystąpieniem do wdrażania systemu komunikacyjnego przeprowadzić dogłębne badania stanu faktycznego i w oparciu o uzyskaną wiedzę przygotować spójny plan działania. Zachęcałbym też do pozyskiwania środków unijnych, które pomogą zrealizować zakładany cel.

O autorze:

Andrzej Nowakowski – ukończył filologię polską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od wielu lat związany z LO im. Władysława Jagiełły w Płocku, gdzie pracował jako dyplomowany nauczyciel języka polskiego oraz wychowawca młodzieży. Od października 2002 roku sprawował mandat Radnego Miasta Płocka, był członkiem Komisji Skarbu i Budżetu. W latach 2007-2010 Poseł na Sejm RP, członek Komisji Sportu i Turystyki oraz Komisji do spraw Unii Europejskiej. Od 2010 r. prezydent Płocka.

O mieście:

Płock – został założony w IX w., od X w. był jedną z głównych siedzib królestwa, miasto na prawach powiatu na Pojezierzu Dobrzyńskim i w Kotlinie Płockiej, nad Wisłą, w województwie mazowieckim, siedziba ziemskiego powiatu płockiego; historyczna stolica Mazowsza oraz stolica Polski w latach 1079-1138.