Cała treść

Z A1 do Grudziądza

17 grudnia br. otwarto Węzeł „Grudziądz” na autostradzie A1. Kierowcy mogą również korzystać z 2,7 km III odcinka Trasy Średnicowej. Wartość zadania to ponad 57 mln zł, natomiast unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniesie 46,5 mln zł, czyli 81,88% wydatków kwalifikowanych.W ramach projektu zbudowano drogę łączącą węzeł „Grudziądz” na autostradzie A1 z drogą krajową nr 55, skrzyżowanie z drogą krajową nr 55, węzeł drogowy Konstytucji 3 Maja zapewniający wjazdy oraz zjazdy z drogi dojazdowej do autostrady A1 oraz droga łącząca węzeł z ul. Magazynową. Ulica Konstytucji 3 Maja przebiega pod wiaduktem w ciągu drogi łączącej do skrzyżowania z ul. Magazynową. W rejonie węzła ul. Konstytucji 3 Maja droga ma przekrój uliczny dwujezdniowy z pasem dzielącym z rezerwą pod linię tramwajową, natomiast od węzła do ul. Magazynowej przekrój jednojezdniowy. Powstał także most nad rzeką Rudniczanką.

(Źródło: Urząd Miasta Grudziądza)