« Budowa KSZR głównym tematem świątecznego śniadania biznesowego członków ITS POLSKA

Świątecznie śniadanie członków ITS POLSKA – 21.12.2012r.