« Budowa KSZR głównym tematem świątecznego śniadania biznesowego członków ITS POLSKA

Świąteczne śniadanie członków ITS POLSKA – 21.12.2012r.