Cała treść

Zebranie założycielskie „TEAM ECO”

W dniu 19 grudnia 2012 r. w siedzibie ITS odbyło się zebranie założycielskie przedstawicieli partnerów Centrum Naukowo-Przemysłowego „TEAM ECO”. Zebrani dokonali wyboru przewodniczącego Rady Partnerów – został nim dr inż. Andrzej Wojciechowski, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego. Na wiceprzewodniczących wybrano prof. dr hab. inż. Jerzego Merkisza oraz prof. dr hab. Tadeusza Niezgodę. Centrum sprecyzowało także główne zagadnienia merytoryczne, jakimi będzie się zajmować oraz określiło cele i zadania Partnerów. Zebrani zwiedzili także nowobudowaną halę diagnostyczną oraz zapoznali się z najnowszymi urządzeniami badawczymi Instytutu.
Celem Centrum jest integracja środowiska naukowego i jednostek sektora gospodarczego w pracach nad rozwojem nowoczesnych technologii, szczególnie w obszarze transportu, oraz stworzenie platformy współpracy dla Partnerów na potrzeby realizacji wspólnych projektów, badań naukowo-technicznych i prac rozwojowych oraz komercjalizacji ich wyników.
Członkami-założycielami Centrum „TEAM-ECO” są:

 • Instytut Transportu Samochodowego (Koordynator Centrum),
 • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krukowskiego, Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
 • Instytut Odlewnictwa z siedzibą w Krakowie,
 • Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego,
 • Politechnika Warszawska,
 • Politechnika Poznańska,
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego,

oraz firmy:

 • „AMZ Kutno”,
 • „Instytut Technik i Technologii Specjalnych”,
 • „MOTOTECHNIKA – Józef Zborowski”,
 • „Odlewnia Żeliwa Wulkan”,
 • „ROMA”,
 • „TABAL Jan Kidaj, Mieczysław Daniel”,
 • „UTAL”,
 • „WGW GREEN ENERGY POLAND”,
 • „WIELTON”,
 • „Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KAMA Zofia Wołosiak”.

 

(Źródło: Instytut Transportu Samochodowego)