Cała treść

Bezpieczeństwa osób niewidomych i słabowidzących w przestrzeni zurbanizowanej

Zakład Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa Uniwersytetu Białostockiego wspólnie z Polskim Związkiem Niewidomych oraz innymi partnerami realizuje projekt badawczy, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym osób niewidomych i słabowidzących oraz opracowanie systemu wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osób z dysfunkcją wzroku z uwzględnieniem aspektów prawnych i technologicznych. Opracowany na podstawie tych badań materiał, uwiarygodni w przyszłości wszelkie działania w kwestii bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Więcej na temat ankiety tutaj.

(Źródło: Polski Związek Niewidomych)