Cała treść

XIII Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii

W dniach 25 – 26 kwietnia 2013 roku w Waszyngtonie już po raz trzynasty odbędzie się Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii organizowana przez Instytut Lotnictwa w Warszawie i Ohio State University w Columbus. Organizatorzy po raz kolejny dadzą uczestnikom możliwość do wymiany myśli, doświadczeń oraz do pogłębienia współpracy między polskimi i amerykańskimi partnerami w zakresie innowacyjnych, nowoczesnych technologii. Konferencja będzie także okazją do określenia stanu i kierunków rozwoju polsko-amerykańskich relacji w zakresie nauki i technologii, a także wyzwań i problemów stojących przed uczestnikami tych relacji.
Zakres tematyczny XIII Polsko-Amerykańskiej Konferencji Nauki i Technologii będzie obejmował analizę stanu obecnego i perspektyw rozwoju współpracy polsko-amerykańskiej w obszarze technologii lotniczych i kosmicznych, energetyki oraz obronności.

(Źródło: Instytut Lotnictwa)