Cała treść

Globalny Plan Żeglugi Powietrznej (GANP)

Wynikiem 12 Konferencji ICAO w sprawie Żeglugi Powietrznej (AN-Conf/12), która odbyła się 30 listopada 2012r. w Montrealu, jest projekt zmiany Globalnego Planu Żeglugi Powietrznej (GANP), który zawiera propozycje usprawnień i plan ich wdrożenia w ciągu najbliższych dwóch lat. Ponad tysiąc delegatów ze 120 państw i trzydziestu organizacji międzynarodowych uczestniczyło w AN-Conf/12 i osiągnęło konsens w sprawie Globalnego Planu Żeglugi Powietrznej (GANP), planu działań mających na celu usprawnienie globalnego systemu zarządzania ruchem lotniczym.
Canso (Civil Air Navigation Services Organisation) odegrała kluczową rolę w tym procesie, przedstawiając projekt dokumentów z zakresu technologicznego jak i ustawodawczego, które zostały włączone do zaleceń wstępnych dotyczących Globalnego Planu Żeglugi Powietrznej.

(Źródło: PAŻP)