Cała treść

Będzie karta miejska oraz elektroniczne wyświetlacze na przystankach w Radomiu

Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu ogłosił przetarg na wdrożenie karty miejskiej i Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Termin składania ofert ustalono do 12 lutego. Zamówienie jest dość złożone: wybrany wykonawca będzie musiał dostarczyć sprzęt i oprogramowanie, uruchomić projekty i przeszkolić niezbędny personel. Karta miejska to w dużym skrócie elektroniczny system przepływu danych oraz środków finansowych, który umożliwi pobieranie opłat za jazdę autobusami komunikacji miejskiej przy użyciu plastikowych kart z chipem. W początkowym okresie Radomska Karta Miejska będzie służyła jako elektroniczny nośnik dla biletów okresowych obowiązujących w komunikacji miejskiej. Kartą będzie można posługiwać się też jako elektroniczną portmonetką i płacić za pojedyncze przejazdy autobusami. Nieco później planowane jest  rozszerzenie funkcjonalność karty i kodowanie na niej dodatkowych usług. Karta miejska mogłaby między innymi zastępować bilety parkingowe w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, legitymacje szkolne, studenckie, karty biblioteczne, bilety wstępu na baseny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i tym podobne. Ponadto przewidywane jest również nawiązanie współpracy z Kolejami Mazowieckimi oraz z warszawskim Zarządem Transportu Miejskiego. A to oznacza, że mieszkańcy Radomia posiadający radomską kartę miejską mogliby w przyszłości zakodować na niej bilety obowiązujące w komunikacji stołecznej. Karta miejska dostarczy ponadto wielu danych dotyczących ruchu pasażerskiego w komunikacji autobusowej, co pozwoli na optymalizację usług przewozowych.
Planowane jest zamówienie 80 tysięcy kart miejskich. Wielkością będą one podobne do dowodów osobistych albo kart bankomatowych.
Kartę będzie można doładować i sprawdzić aktualny stan konta w dziewięciu automatach biletowych, pełniących jednocześnie funkcję infokiosków (staną one na najważniejszych przystankach) oraz w 25 terminalach, które będą działać w firmowych punktach sprzedaży biletów.
Doładowywanie kart będzie możliwe również w serwisie internetowym, który wykonawca uruchomi na oficjalnej stronie. Serwis ten umożliwi wnoszenie opłat za doładowanie karty poprzez płatności online oraz sprawdzanie historii transakcji. We wszystkich autobusach będą zamontowane nowe kasowniki dwusystemowe, umożliwiające odczytywanie danych zapisanych na karcie miejskiej lub skasowanie papierowego biletu jednorazowego. Dostarczone oprogramowanie umożliwi wystawianie duplikatów w przypadku ich zniszczenia albo zgubienia – z zachowaniem aktualnego stanu konta.
System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej będzie informował oczekujących na przystankach o rzeczywistym czasie przyjazdu autobusu, przebiegu trasy lub zmianach w rozkładach. Na 44 najważniejszych przystankach autobusowych zostaną zamontowane na słupach dwustronne tablice świetlne. Radom będzie pierwszym miastem w Polsce, jakie wdroży taki system aż na tak dużą skalę. W innych miastach korzystających z podobnych rozwiązań tablic jest mniej. Tablice radomskiego systemu zostaną wykonane w technologii LED. Na czarnym tle mają być wyświetlane duże, jaskrawe napisy. Osoby starsze lub niedowidzące nie będą mieć kłopotów z odczytaniem komunikatów. Będą one wyświetlane w pięciu albo w ośmiu wierszach, zaś wysokość każdego z nich będzie wynosiła pięć centymetrów. Jasność świecenia diod LED będzie automatycznie dostosowywana do pory dnia: nocą diody będą świeciły słabiej, a w ciągu dnia silniej. Mniejsze tablice LED pojawią się w autobusach – wraz z systemem zapowiedzi przystanków (zastąpią obecne tablice trasowe).
Wykonawca w ramach wdrażania Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej będzie musiał zamontować wszystkie urządzenia systemu nie tylko na wybranych przystankach i we wszystkich autobusach, ale także w pojazdach MZDiK służących do przewozu osób niepełnosprawnych oraz w zajezdniach autobusowych. Obowiązkiem wykonawcy będzie też zainstalowanie oprogramowania niezbędnego do poprawnego funkcjonowania takich urządzeń. System usprawni zarządzanie wykorzystaniem taboru komunikacji miejskiej i busami MZDiK, zapewni poza tym nadzór nad pracą pojazdów w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu urządzeń GPS założonych w busach i w autobusach.
Zamawiany system karty miejskiej oraz System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej powinny mieć budowę modułową. Dostarczone oprogramowanie musi zagwarantować obsługę systemu przy ewentualnym przejściu ze złotych na euro.
Pierwsze działania związane z wprowadzeniem karty miejskiej w Radomiu zostały podjęte już na początku zeszłej dekady. Projekt skonkretyzowano w roku 2009, a w kolejnym złożono wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (w ramach działania 5.1: Innowacje w komunikacji miejskiej). Dofinansowanie w wysokości 85 procent kosztów kwalifikowanych projektu (ponad 6 milionów złotych), miasto otrzymało pod koniec 2011 roku. Umowę w sprawie dofinansowania tego zadania została podpisana 19 września 2012 roku w Urzędzie Marszałkowskim.

(Źródło: MZDiK w Radomiu)