Cała treść

Drogi kontrolowane

Główny Inspektorat Transportu Drogowego otrzymał wsparcie dla projektu Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Wielkość unijnego dofinansowania to ponad 103,3 mln zł. Swoim zasięgiem przedsięwzięcie obejmie wszystkie drogi krajowe na terenie Polski. Inwestycja o wartości ponad 188,8 mln zł jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Przedsięwzięcie obejmuje realizację trzech kluczowych zadań:
1. Infrastruktura fotoradarowa oraz wyposażenie optoelektroniczne do sprawowania stacjonarnego oraz mobilnego nadzoru nad ruchem drogowym
W ramach tego zadania planowany jest zakup:
– stacjonarnych urządzeń rejestrujących (minimum 400 sztuk);
– urządzeń rejestrujących monitorujących przejazd na czerwonym świetle – co najmniej 20 kompletów urządzeń;
– co najmniej 29 sztuk urządzeń rejestrujących do odcinkowego pomiaru prędkości;
– 29 sztuk mobilnych urządzeń rejestrujących.
2. Utworzenie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
Zadanie obejmuje utworzenie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym oraz zakup, adaptację i wyposażenie budynku na potrzeby funkcjonowania centrum (wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej do przeprowadzenia koniecznych prac remontowych).
3. Oprogramowania systemowe, infrastruktura sieciowa
Zadanie obejmuje stworzenie oprogramowania systemowego umożliwiającego gromadzenie, przechowywanie i automatyczne przetwarzanie danych pozyskiwanych z urządzeń rejestrujących.

(Źródło: CUPT)