Cała treść

Komitet Transportu przyjął mapę i wytyczne dla rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T)

Komitet ds. Transportu i Turystyki zaktualizował mapę i wytyczne dla rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) w latach 2014-2020. Fundusz TEN-T powinien  pomóc przede wszystkim  w usunięciu wąskich gardeł w sieci bazowej do 2030r. poprzez budowę lub modernizację odcinków transgranicznych i brakujących połączeń.
Nowy instrument powinien również połączyć oddalone regiony w unijnej sieci, a także  pomóc w tworzeniu nowoczesnych, multimodalnych węzłów na lotniskach i w portach morskich.
Po dodaniu kilku znacznych projektów infrastrukturalnych w sieci podstawowej, Komitet Transportu przyjął mapę dziesięciu korytarzy, wstępnie przygotowaną przez Komisję wraz z państwami członkowskimi.

(Źródło: Parlament Europejski)