Cała treść

Nowoczesne systemy informatyczne dla jastrzębskiego MZK

28 grudnia 2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie na realizację projektu „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi”. Wnioskodawca, którym jest Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, na realizację przedsięwzięcia otrzyma 10,12 mln PLN dofinansowania UE. Środki te zostaną przeznaczone m. in. na sfinansowanie systemu e-bilet, tablic informacyjnych, systemu zarządzania taborem autobusowym.
Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu jakości usług przewozowych poprzez przekazywanie informacji o oczekiwanym czasie przyjazdu pojazdu, informacji o ograniczeniach prędkości, wypadkach, trasach objazdu, korkach itp.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi ponad 14,6 mln PLN i jest realizowany w ramach działania 8.3. – Rozwój inteligentnych systemów transportowych.

(Źródło: CUPT)