Cała treść

Unijne wsparcie dla sektora transportu Programu Infrastruktura i Środowisko

Pod koniec 2012 roku podpisano 16 umów przyznających wsparcie unijne z Programu Infrastruktura i Środowisko na realizację projektów w sektorze transportu. Wartość inwestycji wynosi w sumie 3,2 mld zł, z czego pieniądze unijne to 2,2 mld zł.Najwięcej, bo aż 11 umów przyznających środki unijne podpisano dla projektów z zakresu transportu przyjaznego środowisku. Do tej pory, w ramach Priorytetu VII  Programu Infrastruktura i Środowisko, który wspiera tego typu projekty proces podpisywania umów przebiegał najwolniej w całym sektorze transportu. Spośród tych inwestycji 5 będzie dotyczyło rozwoju transportu kolejowego:

  • Odnowa taboru PKP Intercity S.A. dla relacji Wrocław-Gdynia;
  • Modernizacja linii kolejowej Warszawa-Łódź, etap II, Lot C – pozostałe roboty;
  • Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Odcinek Bielawa Dolna-Horka: budowa mostu przez Nysę Łużycką oraz elektryfikacja;
  • Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica-Węgliniec-Bielawa Dolna;
  • Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław-Poznań, etap III, odcinek Czempiń-Poznań;

natomiast kolejne 3, to przedsięwzięcia służące rozwojowi transportu morskiego:

  • Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) etap IIA;
  • Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) – etap I;
  • Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński) – etap II, strona wschodnia i zachodnia.

Pozostałe projekty realizowane z myślą o rozwoju transportu przyjaznego środowisku, dla których podpisano umowę o dofinansowanie pod koniec bieżącego roku, to modernizacja taboru tramwajowego w Szczecinie i Warszawie, odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry – projekt z zakresu rozwoju transportu śródlądowego oraz budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Kutnie oraz Dąbrowie Górniczej.
Wśród pozostałych umów podpisanych w grudniu znalazły się również inwestycje z zakresu transportu drogowego (przebudowa i rozbudowa obwodnicy Miasta Krosna), rozwoju sieci lotniczej TEN-T (rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym), a także wprowadzania inteligentnych systemów transportowych (nowoczesne systemy informatyczne dla Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju).

(Źródło: Portal Funduszy Europejskich)