Cała treść

Dofinansowanie budowy systemu zarządzania ruchem w Legnicy

Prezydent Tadeusz Krzakowski podpisał (4 stycznia br.) umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, czyli powołaną przez Ministra Transportu instytucją wdrażającą, na dofinansowanie projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnicy”. Całkowity koszt inwestycji wynosi 21.281.523,26 zł. Dotacja pozyskana z Unii Europejskiej stanowi do 85 proc. wydatków kwalifikowanych, czyli 18.045.494,27 zł. Pozostałe wydatki zostaną pokryte z budżetu miasta. Realizacja projektu rozpocznie się jeszcze w tym roku i potrwa do połowy roku 2015.
Ta na wskroś nowoczesna inwestycja będzie mogła rozpocząć się w przyszłym roku. System pozwoli na automatyczną analizę oraz regulację ruchu pojazdów w mieście. Detektory ruchu wraz z monitoringiem na 43 strategicznych skrzyżowaniach za pomocą sieci światłowodowych i radiowych informować będą centrum o wszelkich zdarzeniach drogowych. To centrum określać będzie natychmiastowe zastosowanie optymalnych rozwiązań. Bramy nad niektórymi skrzyżowaniami zaopatrzone zostaną w wizualne elektroniczne systemy informacji dla kierowców. Będą również podsystemy realizujące priorytety dla transportu publicznego i pojazdów specjalnych. Na wybranych przystankach autobusowych pojawią się elektroniczne tablice informacyjne dla oczekujących pasażerów. To tylko niektóre z elementów i funkcji, jakie wypełniać będzie system zdecydowanie podnoszący bezpieczeństwo oraz płynność ruchu drogowego w naszym mieście.
Legnicki projekt spotkał się z uznaniem Forum Innowacji Transportowych w Krakowie, które wyróżniło go „Nagrodą Innowacyjności w Transporcie 2012”. Pracowali nad nim specjaliści z ratuszowego Wydziału Rozwoju Miasta oraz Zarządu Dróg Miejskich, który już wkrótce zajmie się organizacją przetargów publicznych związanych z realizacją przedsięwzięcia.

(Źródło: Urząd Miasta Legnica)