Cała treść

Ekologiczny transport i oświetlenie – nowe programy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji

Minister Środowiska Marcin Korolec i prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jan Rączka przedstawili założenia dwóch nowych – prowadzonych przez Fundusz – programów  finansowych „SOWA” i „GAZELA”. To kolejna propozycja dla samorządów i przedsiębiorców zainteresowanych nowoczesnymi, proekologicznymi technologiami – oszczędnymi i polepszającymi warunki życia mieszkańców. Na energooszczędne oświetlenie uliczne w ramach programu SOWA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy łącznie 386 mln zł. Kolejne 80 mln zł zostanie przeznaczone na szeroki wachlarz działań wspierających rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego, w ramach programu GAZELA. Oferta obejmuje zarówno inwestycje w zakup i modernizację taboru transportowego, jak i infrastrukturę, szkolenia oraz systemy zarządzania transportem miejskim.
Nowe programy będą realizowane w ramach tzw. Systemu Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), co oznacza, że oprócz środków NFOŚiGW, współfinansowane będą z pieniędzy zgromadzonych na rachunku klimatycznym. W tym przypadku środki te pochodzą ze sprzedaży nadwyżek praw do emisji CO2 rządowi Hiszpanii. Umowa podpisana w październiku br. z rządem Hiszpanii, była dziesiątą polską transakcją sprzedaży praw do emisji. Łączny przychód uzyskany przez Polskę do dziś w ramach tych transakcji to blisko 780 mln złotych.
SOWA i GAZELA to, odpowiednio, szósty i siódmy program GIS opracowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który od 2009 roku pełni rolę Krajowego Operatora Systemu Zielonych Inwestycji. Oba programy zostaną uruchomione  w tym roku, na przełomie pierwszego i drugiego kwartału.

(Źródło: Ministerstwo Środowiska)