Cała treść

Międzynarodowa Konferencja Naukowa ‘’Transport XXI wieku’’

W dniach 16 – 19 września br. w Rynie odbędzie się  Międzynarodowa Konferencja Naukowa  pn. ‘’Transport XXI wieku’’.  Organizatorem tego wydarzenia  jest Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej. Patronat nad konferencją objął JM Rektor  Politechniki Warszawskiej – prof. dr hab. inż. Jan Szmidt. Celem konferencji jest prezentacja osiągnięć ośrodków naukowych i badawczych krajowych i zagranicznych zajmujących się problematyką transportu (szynowego, drogowego, lotniczego, morskiego) w aspekcie technicznym i organizacyjnym oraz integracja środowiska prowadzącego badania naukowe i kształcenia w dyscyplinie TRANSPORT.
Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

  • infrastruktura transportu i inżynieria komunikacyjna,
  • budowa i eksploatacja środków transportu,
  • logistyka i technologia transportu,
  • systemy sterowania ruchem w transporcie,
  • telematyka transportu i inteligentne systemy transportowe,
  • organizacja i zarządzanie w transporcie,
  • inżynieria bezpieczeństwa i ekologia w transporcie.

 

(Źródło: Politechnika Warszawska)