Cała treść

Pierwsze rozszerzenie viaTOLL w 2013 roku już 12 stycznia!

Od 12 stycznia 2013 r. system viaTOLL będzie obowiązywał także na kolejnych odcinkach autostrady A1 oraz dróg ekspresowych S1 i S8. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej rozszerzenie obejmować będzie ok. 139,2 km dróg:
Autostrada A1 na odcinkach:

  • węzeł Pyrzowice – węzeł Sośnica (43,7 km);
  • węzeł Kotlińska – węzeł Stryków I (39,3 km);

Droga ekspresowa S1 na odcinku:

• węzeł Pyrzowice – węzeł Lotnisko (1,9 km)

Droga ekspresowa S8 na odcinkach:

  • węzeł Pawłowice – węzeł Dąbrowa (22,1 km);
  • węzeł Cieśle – węzeł Syców-Wschód (25,1 km);
  • węzeł Modlińska – węzeł Piłsudskiego (7,1 km).

Wraz z włączeniem nowych odcinków dróg do systemu viaTOLL zostaną uruchomione również nowe Punkty Dystrybucji w Tarnowskich Górach, Pyrzowicach i Piątku.

(Źródło: GDDKiA)