Cała treść

Kolejne warszawskie skrzyżowanie dostosowywane do systemu akomodacji

Do tej pory skrzyżowanie ulic Sobieskiego i Nałęczowska  w Warszawie działało w systemie stałoczasowym, gdzie bez względu na natężenie ruchu sygnalizacja funkcjonowała według wgranych programów, tym samym nie dostosowywała długości świateł do sytuacji na drodze. Wszystkie remontowane przez Zarząd Dróg Miejskich sygnalizacje świetlne są dostosowywane do systemu akomodacji, który poprzez wtopione w jezdnie pętle indukcyjne wysyła sygnał do skrzynki sterującej, a ta bezpośrednio do masztu sygnalizatora dostosowując w ten sposób długość świateł do natężenia ruchu na drodze.
W trakcie wykonywanego remontu sygnalizacji świetlnej, dodatkowo wymieniane są  wszystkie urządzenia, okablowania, dostosowywana jest również istniejąca ścieżka rowerowa do parametrów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamontowana będzie videodetekcja dla rowerów, gdzie zainstalowane kamery  będą wykrywać nadjeżdżających rowerzystów, wysyłać sygnał z szafy sterującej i tym samym cykliści będą otrzymywać światło zielone. Skrzyżowanie będzie dostosowane nie tylko dla potrzeb kierowców, rowerzystów, ale także dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zamontowane będą przyciski dla pieszych oraz sygnalizacja dźwiękowa dla osób niewidomych. Dzięki dobranym sygnałom dźwiękowym przechodzień będzie instruowany  jak bezpiecznie przejść przez przejście dla pieszych. Skrzyżowanie będzie w pełni monitorowane, a jego podgląd będzie dostępny w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Ruchem.

(Źródło: ZDM Warszawa)