Cała treść

Rządowe plany w zakresie poprawy bezpieczeństwa drogowego

‘’Głównym celem, który w przyszłości chcielibyśmy spełnić jest, by kiedyś na drogach było zero ofiar. Nasze cele do 2020 r. to ograniczenie liczby zabitych o połowę i rannych o 40%’’ – mówił 9 stycznia br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak podczas wspólnej konferencji z Ministrem Spraw Wewnętrznych Jackiem Cichockim. Minister Sławomir Nowak dodał, że wspólnie z Ministrem Jackiem Cichockim pracuje nad wdrożeniem Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020, który wczoraj został przyjęty przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Gościem specjalnym konferencji była uczestnicząca w opiniowaniu projektu programu Kate McMahon – niezależny ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego, współpracująca m.in. z Bankiem Światowym; była szefowa Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Departamencie Transportu Wielkiej Brytanii.
Nadmierna prędkość jest przyczyną 43% wypadków z ofiarami śmiertelnymi spowodowanych przez kierujących. W 2012 r. ofiar śmiertelnych na drogach było 3544 – to o 15,4% mniej niż w 2011 r. Zmniejszyła się też liczba wypadków drogowych, jednak nadal w Polsce wypadków śmiertelnych w stosunku do liczby mieszkańców jest blisko dwukrotnie więcej niż średnia UE. I to mimo znacznej poprawy infrastruktury drogowej w Polsce.
Minister Sławomir Nowak zaprosił do dyskusji o bezpieczeństwie ruchu drogowego poprzez specjalną stronę www.ocenprogrambrd.pl, z której można pobrać projekt NPBRD oraz odnieść się do lokalizacji fotoradarów.
NPBRD ma 4 podstawy: Inżynieria (Engineering), Nadzór (Enforcement), Ratownictwo i opieka medyczna (Emergency), Edukacja (Education).
Opisując działania w zakresie inżynierii Minister Sławomir Nowak przypomniał, że w latach 2007-2012 oddano do użytku 2200 km nowoczesnych, bezpiecznych dróg krajowych, wykonano remonty na 5100 km. Wiele inwestycji wykonano też na drogach lokalnych. W latach 2008-2012 zmodernizowano około 9000 km tych dróg. W latach 2013-15 planowana jest modernizacja 6000 km dróg w zarządzie samorządów. Jak dodał, w latach 2013-2015 inwestycje będę kontynuowane, planowane jest oddanie 809 km nowych autostrad i dróg ekspresowych. Tylko w 2013 r. na inwestycje drogowe na drogach krajowych zostanie wydanych 18 mld zł, w tym 565 mln zł na remonty i przebudowy. Program będzie się również koncentrował m.in. na zapewnieniu racjonalnego oznakowania dróg. ‘’Będziemy wprowadzali zmiany w kodeksie wykroczeń, tak aby związać odpowiedzialność za oznakowanie drogi z zarządcą drogi, wydamy instrukcję racjonalnego stosowania ograniczeń prędkości. Pierwsze półrocze 2013 to będzie audyt przeprowadzony na wszystkich drogach jeśli chodzi o lokalne ograniczenie prędkości. Na drogach krajowych ten audyt już prowadzi GDDKiA, na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych zostanie przeprowadzony przez wojewodów’’ – zaznaczył Minister Sławomir Nowak.
Część nadzoru nad ruchem drogowym, w związku z uruchomieniem Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym została przekazana do Inspekcji Transportu Drogowego. Zwolnione w ten sposób etaty w policji poprawiają bezpieczeństwo w innych nadzorowanych przez policję obszarach. Będzie również zwiększana ochrona pieszego i rozpocznie się dyskusja nad możliwością odbierania praw jazdy za rażące naruszenie prędkości.
Działania w zakresie ratownictwa obejmują m.in. wprowadzenie jednolitego standardu ratownictwa na autostradach zarządzanych przez różnych operatorów oraz rozszerzenie praktycznego egzaminu z pierwszej pomocy podczas egzaminu na prawo jazdy.
Minister Sławomir Nowak poinformował, że działania edukacyjne obejmą m.in. nowe sposoby zdawania egzaminów na prawo jazdy, wprowadzenie nowych kategorii prawa jazdy dla motocykli, stopniujące prawo kierowania tzw. ciężkimi motocyklami oraz szkolenia z zasad uspokajania ruchu i kampanie społeczne. Zostaną także przygotowane materiały edukacyjne dla nauczycieli do przeprowadzania zajęć o bezpieczeństwie ruchu drogowego.
W Polsce łączne koszty wypadków drogowych w 2011 r. zostały oszacowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na ponad 20 mld zł.
Cele NPBRD to ograniczenie do 2020 r. liczby zabitych o 50% – nie więcej niż 2000 ofiar śmiertelnych i ograniczenie liczby ciężko rannych o 40% – nie więcej niż 5600 ciężko rannych.

(Źródło: MTBiGM)