Cała treść

Umowa na ITS – system centralnego zarządzania ruchem i transportem publicznym w Bydgoszczy

30 km światłowodów, 90 kamer, 180 tablic dynamicznej informacji przystankowej i 26 tablic informacji parkingowej oraz 20 pętli systemowych – to tylko część elementów tworzących bydgoski ITS. 9 stycznia w Regionalnym Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy z udziałem prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego i rektora UTP Antoniego Bukaluka odbyła się konferencja, podczas której podpisana została umowa pomiędzy Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy a firmą Sprint SA na zaprojektowanie, zakup, dostawę, montaż i uruchomienie systemu centralnego zarządzania ruchem i transportem w Bydgoszczy.
‘’Dziś jesteśmy świadkami podpisania bardzo ważnej umowy. W ciągu dwóch lat Bydgoszcz zyska system, który rozładuje korki uliczne’’ – podkreślił prezydent Rafał Bruski. ‘’Celem tej inwestycji jest  skrócenie czasu przejazdu przez miasto zarówno środkami komunikacji jako i samochodami. Cieszę się, że ten duży i ważny dla miasta projekt miasto realizowany będzie z dofinansowaniem unijnym’’ – dodał prezydent, zwracając jednocześnie uwagę na udział w projekcie naukowców UTP. ‘’Współpraca uczelni z rynkiem i otoczeniem to bardzo ważny aspekt funkcjonowanie miasta. Nie tak dawno powstało studium transportowe dla miasta, także w oparciu o wiedzę naukowców UTP. W każdym obszarze zarządzania miastem powinniśmy opierać się o takie opracowania naukowe’’ – dodał prezydent Bruski.
‘’Mamy długie tradycje współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym, wiele mnie osobiście łączy z Bydgoszczą’’ – podkreślił prezes zarządu i współwłaściciel spółki Sprint Henryk Kamiński. ‘’Dzięki dzisiejszej umowie Bydgoszcz zyska super nowoczesny system zarządzania ruchem jako jedne z pierwszych miast w Polsce. To wyzwanie technologiczne i inżynierskie, ale także organizacyjne. Wierzę jednak w owocną współpracę. Nie wykluczam też, że dzięki tej inwestycji rozwiniemy bydgoski oddział naszej firmy’’ – dodał Kamiński.
Firma Sprint powstała 25 lat temu. Jej siedziba mieści się w Olsztynie, a oddziały w: Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy i Warszawie. Przychody grupy Sprint to 250 mln zł. Dotychczasowe realizacje: monitoring wizyjny w Warszawie, system wymiany informacji bezpieczeństwa żeglugi, projekt systemu zarządzania ruchem tristar dla Trójmiasta (do niego będzie podobny Bydgoski ITS), system informacji pasażerskiej w Rybniku oraz kilkadziesiąt wag preselekcyjnych dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
‘’Jako uczelnia staramy sie wychodzić do gospodarki, biznesu i przemysłu’’ – zaznaczył prof. Antoni Bukaluk, rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. ‘’Ten projekt pozwala mieć nadzieję, że praktyczne zastosowanie elementów naukowych zostanie wdrożone w życie i wszystkim będzie sie lepiej żyło i podróżowało w Bydgoszczy’’ – dodał rektor.
Systemy ITS stanowią szeroki zbiór różnych technologii (telekomunikacyjnych, informatycznych, automatycznych i pomiarowych), jak również technik zarządzania stosowanych w transporcie w celu zwiększania bezpieczeństwa uczestników ruchu, zwiększenia efektywności systemu transportowego oraz ochrony zasobów środowiska naturalnego. Wymienione systemy pracują w oparciu o zbieranie danych o ruchu i transporcie, przetwarzaniu  ich w różnego typu informacje dla użytkowników lub zdefiniowane procesy automatyki.
Podstawowym celem realizacji systemu w mieście jest dążenie do skrócenia czasu przejazdu komunikacją tramwajową i pojazdami samochodowymi. Ponadto, wdrożenie systemu ma spowodować m.in. zwiększenie przepustowości sieci ulic, poprawę jakości środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilości np. spalin i redukcję kosztów związana z utrzymaniem i renowacją nawierzchni.

ITS w Bydgoszczy

1. Podsystem sterowania ruchem z monitoringiem wizyjnym w skład, którego wchodzić będzie m.in.:

 • modernizacja ok. 45 istniejących sygnalizacji świetlnych oraz instalacja ok. 7 nowych (zakup z dostawą, montażem i uruchomieniem);
 • system monitoringu wizyjnego zapewniający obsługę  90 kamer, w tym 40 kamer nadzoru wizyjnego CCTV i 50 kamer automatycznej rejestracji cech pojazdów (zakup z dostawą, montażem i uruchomieniem);
 • połączenia kablowe światłowodowe –  30 km (zakup z dostawą, montażem);
 • centrum sterowania ruchem (zakup, dostawa, montaż i uruchomieniem);

2. Podsystem zarządzania transportem publicznym z dynamiczną informacją przystankową w skład, którego wchodzić będzie m.in.:

 • wyposażenie 80 pociągów w radiowe nadajniki priorytetów (zakup z dostawą, montażem i uruchomieniem);
 • tablice dynamicznej informacji przystankowej (180 szt., zakup z dostawą, montażem i uruchomieniem);
 • automatyczne sterowanie rozjazdami (3 szt., zakup z dostawą, montażem i uruchomieniem);
 • dostosowanie (integracja) realizowanej w ramach odrębnego zadania centrali  Dynamicznej informacji przystankowej z Systemem (zakup z dostawą, montażem i uruchomieniem);
 • zakup ok. 20 kiosków informacyjnych z funkcją biletomatu ( zakup z dostawą, montażem i uruchomieniem);

3. Podsystem informacji parkingowej w skład, którego wchodzić będzie m.in.:

 • dostawa i montaż 101 parkomatów (zakup z dostawą, montażem i uruchomieniem);
 • wyposażenie 10 kontrolerów w urządzenia kontrolne (zakup z dostawą);
 • dostawa i montaż 26 tablic informacji parkingowej (zakup z dostawą, montażem i uruchomieniem);
 • wyposażenie biura Strefa Płatnego Parkowania (zakup z dostawą);

4. Podsystem naprowadzania pojazdów na drogi alternatywne w skład, którego wchodzić będzie m.in.:

 • dostawa i zainstalowanie 32 tablic zmiennej treści typu VMS (zakup z dostawą, montażem i uruchomieniem);
 • instalacja 20 pętli systemowych zbierających dane o ruchu na odcinkach międzywęzłowych (zakup z dostawą, montażem i uruchomieniem) oraz 10 stacji meteorologii drogowej.

Obszar funkcjonalny ITS obejmie obszar ograniczony m.in. ulicami: (od północy) Kamienna – Artyleryjska – Zygmunta Augusta – (od zachodu) Dworcowa – Królowej Jadwigi – Marszałka Focha – Kruszwicka – Szubińska – (od południa) Piękna – Solskiego – Wojska Polskiego – (od wschodu) Ujejskiego – Jana Pawła II – most Pomorski – Wyszyńskiego wraz z odcinkiem ul. Fordońskiej od ronda Fordońskiego do ul. Wyścigowej.

(Źródło: Urząd Miasta Bydgoszczy)