Cała treść

Veturilo – konsultacje na Ochocie

Od czwartku, 10 stycznia, ruszają konsultacje społeczne dotyczące rozmieszczenia trzech dodatkowych stacji Warszawskiego Roweru Publicznego Veturilo na Ochocie. Mieszkańcy będą mogli zadecydować o ich lokalizacji.
Na początku marca 2013 r. na Ochocie uruchomionych zostanie 9 stacji Warszawskiego Roweru Publicznego Veturilo, finansowanych ze środków Zarządu Transportu Miejskiego. Z uwagi na ogromne zainteresowanie, Zarząd Dzielnicy Ochota podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowych 3 stacji, których koszty pokryte będą z budżetu dzielnicy. Ich lokalizacje ustalone zostaną na podstawie wyników konsultacji społecznych.
Na zlecenie dzielnicy Ochota, specjaliści z Zarządu Transportu Miejskiego zaproponowali 10 lokalizacji dodatkowych stacji Warszawskiego Roweru Publicznego Veturilo, spośród których należy wskazać 3, najdogodniejsze zdaniem mieszkańców.
Przy ustalaniu lokalizacji kierowano się zasadami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym Systemu Roweru Publicznego w Warszawie:

  • odległości pomiędzy poszczególnymi stacjami nie powinny być większe niż 2,5 km lub 20 minut jazdy rowerem;
  • w pierwszej kolejności stacje powinny być lokowane przy: uczelniach i akademikach, stacjach metra i kolei, wzdłuż ważnych osi transportowych oraz na przecięciach tych osi;
  • lokalizacje stacji powinny uwzględniać istniejącą, bądź planowaną infrastrukturę rowerową.

17 stycznia 2013 r. w czwartek o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie, w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ochota przy ul. Grójeckiej 17A. Weźmie w nim udział burmistrz dzielnicy Ochota – Wojciech Komorowski i pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej – Łukasz Puchalski.

(Źródło: Urząd m.st. Warszawy)