Cała treść

KRBRD przyjęła projekt narodowego programu brd 2013-2020

Stycznia br. na posiedzeniu plenarnym Krajowa Rada BRD przyjęła projekt Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 i zadecydowała o przekazaniu go do konsultacji społecznych. Zmniejszenie w ciągu ostatniej dekady o blisko 28% liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych stanowi niewątpliwy sukces wszystkich osób i podmiotów zaangażowanych w poprawę stanu bezpieczeństwa na polskich drogach. Jednak musimy przyznać, że wspólne wysiłki nie przyniosły w pełni zadowalających efektów. Niezmiennie od lat prawdopodobieństwo śmierci bądź odniesienia obrażeń przez uczestników ruchu drogowego jest w naszym kraju największe spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej.
Cele etapowe poprzedniego programu rządowego „Gambit 2005”, ustalone w roku 2005 nie były osiągane. Zamiast maksymalnie 3500 zabitych w roku 2010, było ich ponad 11% więcej. Nie można czekać do końca 2013 roku aby przekonać się, że cel końcowy poprzedniego programu – maksymalnie 2800 ofiar śmiertelnych, nie zostanie osiągnięty.
W tej sytuacji Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zdecydowała o opracowaniu nowego wieloletniego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

(Źródło: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego)