Cała treść

Testy odcinkowego pomiaru prędkości

Odcinkowy pomiar prędkości będzie umożliwiał skontrolowanie średniej szybkości pojazdów na wybranym odcinku drogi. Systemy tego typu bazują na prostych algorytmach podziału drogi przez czas. Problem polega na bardzo precyzyjnym ustaleniu czasu pojawienia się obiektu w polu pomiarowym (robi się to za pomocą GPS) oraz dokładnej pozycji pojazdu na monitorowanym odcinku drogi ( algorytmicznie w obrazie wideo – metoda bezinwazyjna , lub za pomocą urządzeń wyzwalających np.: pętla indukcyjna, czujnik laserowy). Na początku i końcu każdego z wyznaczonych odcinków dróg ustawione zostaną bramownice z kamerami rejestrującymi wszystkie poruszające się pojazdy.
Obecnie testowany system pomiaru prędkości na odcinku został przygotowany, w części, na konstrukcjach wsporczych wybudowanych w ramach systemu tzw. “Inteligentnej Bariery” – projektu badawczego Instytutu Badawczego Dróg i Mostów mającego na celu wprowadzenie technologii sztucznej inteligencji do systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego i barier drogowych w szczególności.
Obecnie testowane jest wiele aspektów systemu — m.in. sztywność konstrukcji wsporczej (bramownicy) i zakres odkształceń wynikających z nierównomiernego nagrzania, badania nad zniekształceniami obrazu w zależności od ustawień parametrów sceny, optymalnego wykorzystania algorytmów rozpoznania marki i modelu pojazdu – wszystko w celu ograniczenia do minimum ryzyka popełnienia błędu w identyfikacji zdarzenia i pojazdu. Testy tego typu (podzespołów , silników informatycznych oraz sprzętu) prowadzone są już od wielu miesięcy. Testowany system opiera się na koncepcjach rozwijanych już uprzednio np.: w ramach projektu badawczego CONNECT pod Warszawą, gdzie od 2008 roku funkcjonuje ponad 40 odcinków tego typu na DK 7,8 i 50. Ze względu na docelową rolę tych urządzeń ( służyć mają dyscyplinowaniu kierowców ) muszą one spełniać bardzo zaostrzone wymagania metrologiczne, tak by przejść testy GUM związane z zatwierdzeniem typu urządzania oraz uzyskania homologacji pierwotnej ( muszą być niezawodne). O ile pozwoli na to pogoda i będzie można dokończyć prace ziemne związane z instalacją przyłączy energetycznych, system w Bydgoszczy zacznie mierzyć prędkość pojazdów w pierwszym kwartale 2013. Nie oznacza to jednak rozpoczęcia procesu karania kierowców za wykryte (potencjalne) wykroczenia. Karanie będzie możliwe po ostatecznej homologacji, która musi być wydana przez Główny Urząd Miar. Uwzględniając fakt, że jest to rozwiązanie nowe, trudno jednoznacznie określić termin – będzie on zależał od decyzji GUM i pośrednio od spełnienia wszystkich wymagań formalnych i metrologicznych.
System, o którym powyżej mowa rozwijany jest na odcinku DK 5 w Bydgoszczy w ciągu al. Armii Krajowej. Uruchomiony początek odcinka znajduje się za skrzyżowaniem z ul. Zamczysko na wys. ul. Sądeckiej – i to pole pomiarowe już funkcjonuje. Koniec odcinka będzie przed wlotem alei w al. Kardynała Wyszyńskiego – czekamy na uruchomienie. Odcinek ten został wybrany na testy ze względu na logistyczne udogodnienia, choć wypadki także się tam zdarzają. To czy będzie to docelowe miejsce instalacji tego typu urządzenia jest pytaniem do GITD, jako organu wydającego decyzje w tych sprawach.
Policja i Inspekcja Transportu Drogowego słusznie spodziewają się, że nowy system będzie skuteczniejszy od fotoradarów. Jak podkreślają funkcjonariusze zajmujący się kontrolami na drogach, kierowcy zwykle zwalniają widząc fotoradar i natychmiast przyspieszają, gdy go miną; przy pomiarze odcinkowym będą musieli zwalniać na dłużej. Zgodnie z przepisami o takich odcinkach ostrzegać będą znaki przypominające często stosowany obecnie znak “Kontrola prędkości – fotoradar”.
System odcinkowego pomiaru prędkości będzie częścią funkcjonującego już Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.

(Źródło: Neurosoft)