Cała treść

Nowoczesny Obwód Utrzymania Autostrady A-8 i Centrum Zarządzania Ruchem powstaje przy AOW

Rozpoczęła się budowa Obwodu Utrzymania Autostrady A8 (OUA) wraz z nowoczesnym Centrum Zarządzania Ruchem (CZR). Centrum wraz z Obwodem będzie usytuowane na obszarze węzła Północ Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Taka lokalizacja zapewni sprawny i łatwy dostęp  nie tylko do AOW, S8 ale również do przyszłej trasy S5 (jej początek będzie zlokalizowany właśnie na węźle AOW Północ). Budowa Obwodu Utrzymania Autostrady została podzielona na dwa etapy. W pierwszej kolejności powstaje tzw. strefa zimowego utrzymania, która będzie stanowiła zaplecze dla służb utrzymujących autostradę A8, trasę ekspresową S8, a w przyszłości również S5. Zadaniem OUA będzie całoroczne (zimowe i letnie) utrzymanie powyższych dróg. Dlatego baza wyposażona będzie w magazyn soli, wytwórnię materiałów likwidujących śliskość nawierzchni oraz silos na sól. Na jego terenie powstanie również m.in. parking dla pojazdów przewożących niebezpieczne ładunki.
Natomiast drugi etap, czyli budowa Centrum Zarządzania Ruchem powstanie do końca 2013 roku. Będzie to jedno z kilku centrów funkcjonujących w Polsce, a jego celem będzie zarządzanie strategiczną siecią dróg krajowych obszaru południowej Polski, tj. województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Autostrady i  drogi  ekspresowe południowej Polski zostaną objęte całodobowym monitoringiem, co pozwoli na sterowanie płynnością ruchu, wykrywanie lokalnych ograniczeń przepustowości (zatory, wypadki, kolizje) i sprawne uruchamianie odpowiednich procedur w zależności od zdarzenia. CZR będzie ściśle współpracować z Policją, Inspekcją Transportu Drogowego, Strażą Pożarną, Ratownictwem Medycznym oraz z Centrami Zarządzania Kryzysowego.
W ramach Obwodu Utrzymania Autostrady i Centrum Zarządzania Ruchem powstanie:

  • strefa zimowego utrzymania – (magazyn soli i silos załadowczy, wytwórnia solanki i środków likwidujących śliskość nawierzchni) – obecnie już zrealizowane;
  • strefa zarządzania – budynek administracyjny wraz z posterunkiem policji (który będzie mógł pełnić rolę komisariatu policji autostradowej) oraz nowoczesne Centrum Zarządzania Ruchem. Centrum Zarządzania Ruchem w przyszłości będzie monitorowało cały krajowy przebieg autostrady A4, A18, A2 od granicy państwa w Świecku do granicy woj. lubuskiego i wielkopolskiego, S1 od A4 na południe do granicy w Cieszynie;
  • strefa postojowa – miejsca postojowe dla pojazdów służby drogowej, policji, służb medycznych, budynek warsztatowo-garażowy, myjnia pojazdów służby drogowej, stanowiska dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne;
  • niezbędna infrastruktura: m.in. drogi wewnętrzne, maszt radiowy, mała oczyszczalnia ścieków, stacja pogodowa.

 

(Źródło: GDDKiA)