Cała treść

Konsultacje społeczne KE w sprawie europejskich usług informacji pasażerskiej oraz planowania podróży

Komisja Europejska prowadzi do 12 marca br. konsultacje społeczne w sprawie głównych czynników umożliwiających rozwój europejskich usług w zakresie informacji pasażerskiej oraz planowania podróży z wykorzystaniem różnych rodzajów transportu. Konsultacje stanowią kontynuację prac KE w ramach Planu działania na rzecz wdrażania inteligentnych systemów transportowych w Europie oraz Dyrektywy w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu.
Głównym celem konsultacji ma być zebranie opinii zainteresowanych stron na temat barier, które uniemożliwiają wdrożenie na szczeblu europejskim multimodalnych usług w zakresie informacji pasażerskiej i planowania podróży oraz proponowanych przez Komisję środków do przezwyciężenia tych barier.
Wnioski z konsultacji zostaną przez KE wykorzystane do zaproponowania projektu specyfikacji, która po uzgodnieniu z państwami członkowskimi zostanie przyjęta w trybie aktu delegowanego.

 

(Źródło: Komisja Europejska)