Cała treść

VI Polski Kongres ITS

W dniach 13-14 maja br.  w hotelu Marriot, w Warszawie odbędzie się  VI Polski Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS). Podobnie jak poprzednie edycje, tak i ta zgromadzi fachowców  z różnych branż sektora prywatnego i publicznego, a także przedstawicieli świata nauki. Organizatorem Kongresu jest ITS POLSKA, patronat medialny nad imprezą objął Przegląd-ITS. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Tegoroczna edycja Kongresu odbywać się będzie w szczególnych warunkach w sytuacji, w której zintensyfikowano wdrażanie inteligentnych systemów transportowych w ramach pierwszego, unijnego programu operacyjnego dedykowanego rozwojowi ITS. Program ten zapewnił dofinansowanie projektów na sumę ponad pół miliarda złotych, rozdzielonych pomiędzy dziesięć miast polskich.
Tematyka Kongresu będzie obejmowała takie zagadnienia jak: systemy zarządzania ruchem na drogach miejskich, systemy zarządzania ruchem na drogach poza miejskich, zarządzanie transportem publicznym, systemy zarządzania ruchem kolejowym, detekcja ruchu, nadzór nad ruchem drogowym (prędkość, masa pojazdów itp.), systemy parkingowe, technologie mobilne w transporcie, systemy informowania podróżnych, pobór opłat w transporcie publicznym, interoperacyjność, intermodalność i standaryzacja, aspekty prawne, ekonomiczne i finansowe.
Kongres ITS wpisał się już na stałe do kalendarium najważniejszych imprez branży transportowej, jest wydarzeniem stanowiącym doskonałe miejsce dla promocji najnowszych produktów oraz projektów, co dostrzegają co raz liczniejsi przedstawiciele zarówno sektora publicznego jak i prywatnego. Więcej na temat Kongresu tutaj.
Tradycyjnie zwieńczeniem pierwszego dnia Kongresu będzie uroczysta gala podczas, której  odbędzie się finał IV edycji konkursu ”Lider ITS” 2013. Więcej o konkursie tutaj.