Cała treść

Inteligentne latarnie w Toruniu

Miasto chce, by w Toruniu pojawiło się innowacyjne, inteligentne oświetlenie uliczne. 21 stycznia 2013 r. prezydent Torunia Michał Zaleski podpisał w tej sprawie list intencyjny z przedstawicielami Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz firmy Orion Electric Poland. Na pomysł systemu inteligentnego oświetlenia ulicznego wpadli naukowcy z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. Zaprosili do rozmów władze Torunia, które zgodziły się, by innowacyjny system był testowany w Toruniu oraz firmę Orion, która będzie produkować oprzyrządowanie.
System da możliwość zdalnej regulacji – ręcznej bądź automatycznej – mocy każdej lampy oraz zdalnej i indywidualnej kontroli źródeł światła, ich włączania i wyłączania. Lampy współpracować będą z czujnikami:

  • ruchu (w przypadku małego natężenia ruchu lampy na danym obszarze mogą się „ściemnić” lub wyłączyć);
  • natężenia oświetlenia (w zależności od warunków atmosferycznych lampy mogą dobierać moc tak żeby uzyskać stały poziom natężenia oświetlenia na danym obszarze);
  • zdarzeń wypadkowych (w przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznej, np. wypadek drogowy lampy mogą doświetlić obszar zdarzenia). Sterowanie systemem odbywać będzie się z centralnego systemu komputerowego.

Kontrola systemu nie będzie wymagała instalowania odbiorników GSM na każdej lampie – sygnały sterujące będą wysyłane do każdej z lamp za pomocą istniejącej sieci zasilającej, tzw. PLC (Power Line Communication). Oczywiście moduły GSM mogą pojawiać się w rozdzielnicach, szafach rozdzielczych – żeby umożliwić „wejście” sygnału do sieci zasilającej lampy.
System przesyłał będzie do operatora systemu – na telefon, smartfon, laptop itp. – szereg informacji – m.in. o przepaleniu się lampy czy jej nieautoryzowanym przez osobę nieupoważnioną, o dewastacji, o parametrach zasilania, czasie świecenia, o poborze mocy i jakości energii.

(Źródło: Urząd Miasta Torunia)