Cała treść

Światowe doświadczenia w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

21 stycznia br. w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odbył się briefing prasowy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Inspekcji Transportu Drogowego na temat światowych doświadczeń w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym kwestii nadmiernej prędkości i użycia fotoradarów. W briefingu, obok Sekretarza Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Macieja Mosieja oraz Głównego Inspektora Transportu Drogowego Tomasza Połcia, wziął udział profesor Raymond Franklin Soames Job – ekspert w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego; Dyrektor Instytutu Międzynarodowego Systemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Dyrektor Zarządzający Global Road Safety Solutions, Dyrektor Wykonawczy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Australii oraz profesor Uniwersytetu Nowej Południowej Walii (Transport i Bezpieczeństwo Ruchu).
‘’Byłem zaangażowany w przygotowanie Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020, wraz z wieloma innymi specjalistami. Program jest dobrze skonstruowany, obiera ambitne cele’’  – powiedział profesor Job podczas briefingu.
Oceniając NPBRD w kontekście przeciwdziałania skutkom nadmiernej prędkości przy użyciu fotoradarów i odcinkowego pomiaru prędkości, prof. Job wskazał na międzynarodowe doświadczenia w tym zakresie, podając m.in. przykład Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, gdzie zastosowanie systemu fotoradarów znacząco przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa na drogach i przełożyło się na spadek liczby wypadków i ofiar śmiertelnych. ‘’Montowanie kamer monitorujących prędkość znacząco przyczynia się do spadku liczby śmiertelnych wypadków drogowych. Ich efektywność jest niezaprzeczalna’’ – dodał.
W ocenie prof. Joba, połączenie w Polsce fotoradarów stacjonarnych i mobilnych wynika z najlepszych praktyk międzynarodowych. Fotoradary są ważnym elementem obniżającym prędkość na drogach, a co za tym idzie, wydatnie przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa. W parze z tymi działaniami musi iść edukacja i kampanie społeczne. Konieczna jest także zmiana mentalności kierowców. Większość przekraczających prędkość uważa się za bardzo dobrych kierowców. Uważają, że restrykcje i ograniczenia prędkości są dla innych kierowców, którzy jeżdżą zbyt szybko i stwarzają zagrożenie.
W przygotowanej przez prof. Joba prezentacji zostały przedstawione przyczyny i uwarunkowania związane z wypadkami, w których występowała nadmierna prędkość, poparte badaniami przeprowadzanymi przez międzynarodowe zespoły ekspertów w dziedzinie brd. Zbyt duża prędkość przyczynia się do zwiększenia liczby wypadków. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości tylko o 5 km/h powoduje dwukrotne zwiększenie ryzyka wystąpienia wypadku drogowego.
Jako jeden z przykładów prof. Job wskazał sytuację, w której dwa samochody: 1 rozpędzony do prędkości 110 km/h, 2 jadący z prędkością 100 km/h muszą gwałtownie zahamować przed przeszkodą. Biorąc pod uwagę okoliczności, w tym czas potrzebny na reakcję, wciśnięcie pedału hamulca i sam proces hamowania, będzie oznaczać, że gdy 1 samochód zatrzyma się, 2 będzie wciąż jechał z prędkością 59 km/h.

(Źródło: MTBiGM)