Cała treść

Zebranie ITS POLSKA oraz Regionalnego Oddziału Lubelskiego

ITS POLSKA wespół z Regionalnym Oddziałem Lubelskim serdecznie zaprasza na otwarte zebranie członków i sympatyków oraz osoby zainteresowane tematyką związaną z poprawą bezpieczeństwa, nadzoru i organizacją ruchu na dogach publicznych  woj. lubelskiego i rolą, jaką spełniają w tych sprawach rozwiązania ITS. Zebranie odbędzie się dnia 29 stycznia 2013 r., o godz. 16.00 w Domu Nauczyciela, sala 117 (ul. Akademicka 4, Lublin). Program  zebrania przedstawia się następująco:

  1. Informacja audiowizualna z seminarium p.t.” Inteligentne systemy transportu drogowego w obszarze dróg samorządowych – wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych”,  zorganizowanego przez  ITS POLSKA – Regionalny Oddział Lubelski.
  2. Informacja audiowizualna z seminarium zorganizowanego przez ITS POLSKA z okazji oddania do eksploatacji Centrum Sterowania Ruchem w Szczecinie.
  3. Ocena sytuacji prawnej finansowania przez fundusze UE i aktualnego stanu technicznego i przygotowywanych dokumentacji  technicznych korytarza transportowego Via Carpatia – droga krajowa nr 19 /Cztery Państwa jedna droga/, po negatywnym głosowaniu w Parlamencie Europejskim w sprawie dofinansowania odcinka Białystok-Lublin.

 

(Źródło: ITS POLSKA)