Cała treść

Unia Europejska sfinansuje modernizację głównej polskiej linii kolejowej

Unia Europejska zapewni pomoc finansową na modernizację ważnej linii kolejowej w Polsce w wysokości prawie 1,4 mln EUR w ramach programu TEN-T. Projekt stanowiący część przedsięwzięcia “Oś kolejowa Gdańsk–Warszawa-Brno/Bratysława-Wiedeń” (projektu priorytetowego TEN-T nr 23) będzie podstawą realizacji zasadniczych udoskonaleń na tym głównym odcinku polskiej sieci kolejowej. Projekt został objęty finansowaniem na podstawie zaproszenia do składania wniosków TEN-T na 2011 r. W ramach projektu rozpoczęte zostaną przygotowania pod prace modernizacyjne na 24-kilometrowym odcinku linii kolejowej rozciągającym się od Warszawy-Włochy do Grodziska Mazowieckiego, a także opracowany zostanie projekt prac budowlanych oraz dokumentacja przetargowa wymagana przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych. Prace modernizacyjne pozwolą zwiększyć przepustowość linii kolejowej w tym gęsto zaludnionym regionie Polski.
Projektem będzie zarządzać Agencja Wykonawcza ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej. Ma on zostać zakończony do końca 2014 r.

(Źródło: Komisja Europejska)