Cała treść

Linia Warszawa – Radom. Pierwsze prace modernizacyjne

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na zaprojektowanie i budowę systemu sterowania ruchem kolejowym na linii łączącej Warszawę z Radomiem. To pierwsza z serii umów na modernizację trasy kolejowej ze stolicy do Radomia. Głównym celem zadania jest wymiana wszystkich urządzeń potrzebnych do zarządzania i prowadzenia ruchu pociągów na linii kolejowej między stacją Warszawa Okęcie a stacją Radom. Roboty będą obejmowały zaprojektowanie i wybudowanie urządzeń sterowania ruchem na stacjach oraz pomiędzy nimi. Będą to między innymi semafory, urządzenia sterujące ich pracą oraz pozostałe systemy związane z zarządzaniem i prowadzeniem ruchu kolejowego.
Wykonawcą zadania jest konsorcjum THALES Polska Sp. z o.o. (lider konsorcjum) THALES Transportation Systems GmbH oraz TRAKCE, a.s. Wartość zamówienia to 316.725.000,00 PLN (brutto), wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania jej w ciągu 33 miesięcy od podpisania umowy.
Modernizacja linii kolejowej na odcinku Warszawa Okęcie – Radom została podzielona na kilka etapów. Na tej trasie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują zrealizować roboty budowlane z zakresu torowego, obiektów inżynieryjnych, kompleksowej wymiany sieci trakcyjnej oraz przebudowę peronów i małej architektury. Obecnie PKP PLK prowadzą procedury przetargowe związane z wyłonieniem wykonawcy modernizacji stacji Radom. Po zakończeniu procedur przetargowych, w 2013 roku planowane jest również podpisanie umów na modernizację odcinków od stacji Warszawa Okęcie przez Czachówek do Warki. Modernizacja ostatniego odcinka Warka – Radom, wiążąca się, między innymi z budową drugiego toru, planowana jest kolejnej perspektywie finansowania UE na lata 2014 – 2020.  Jednym z głównych celów modernizacji trasy Warszawa – Radom jest podwyższenie prędkości maksymalnej pociągów do 160 km/h.
Pełna nazwa zadania „Zaprojektowanie i wybudowanie zintegrowanego systemu sterowania i kierowania ruchem kolejowym na odcinku Warszawa Okęcie – Radom linii nr 8 w ramach projektu POIiŚ 7.1-19.1 „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom.
Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

(Źródło: PKP PLK S.A.)