Cała treść

Nowy projekt unijny na rzecz rozwoju inteligentnej mobilności

24 stycznia 2013 r., ERTICO – ITS Europe uruchomiła nowy projekt finansowany przez Unię Europejską o nazwie iMobility Support. Głównym celem trwającego trzy lata projektu będzie wsparcie we wdrażaniu inteligentnych systemów transportowych (ITS) w Europie, poprzez pracę w ramach Forum iMobility.  Budżet projektu to 1,449,000 euro. iMobility Support finansowany jest przez Dyrekcję Generalną ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (DG CONNECT), koordynowany będzie  przez ERTICO – ITS Europe oraz 6 partnerów z całej Europy. Projekt ten stanowi część Programu Cyfrowego Komisji Europejskiej, koncentrującego się na technologii ICT dla transportu.  Wkrótce uruchomiona zostanie informacyjna strona internetowa projektu: www.imobilitysupport.eu.

(Źródło:   ERTICO – ITS Europe)