Cała treść

Ponad 900 mln zł dla kolei

24 stycznia 2013 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowy o dofinansowanie dla kolejnych projektów: „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno – Piła na odcinku Toruń – Bydgoszcz” oraz „Modernizacja linii kolejowej E 20/CE20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap II”. Łączna wartość tych dwóch realizacji to ponad 917,12 mln zł. Inwestycja na odcinku Toruń-Bydgoszcz jest warta 225,98 mln zł, a unijne dofinansowanie dla niej wynosi blisko 103,15 mln zł. W ramach projektu zostanie zrewitalizowany ponad 51 km odcinek linii kolejowej nr 18, co usprawni usługi transportowe oraz zwiększy stopień wykorzystania transportu kolejowego pomiędzy dwoma największymi aglomeracjami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Realizacja robót obejmuje m.in. wymianę nawierzchni kolejowej, wymianę rozjazdów, naprawę nawierzchni drogowej na przejazdach kolejowych, odbudowę odwodnienia powierzchniowego wraz z robotami towarzyszącymi branży automatyki i energetyki oraz wykonanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej. Po zakończeniu prac pociągi pasażerskie będą mogły poruszać się po trasie z prędkością 120 km/h, pociągi towarowe – 100 km/h.
Natomiast drugi etap modernizacji linii kolejowej E 20/CE20 jest wart ponad 691,14 mln zł i otrzyma dofinansowanie z UE o wysokości blisko 369,02 mln zł. Projekt obejmuje remont odcinka na obszarze Lokalnego Centrum Sterowania Łuków (LCS Łuków). W jego zakres wchodzą m.in.: wymiana systemów sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji na odcinku 78 km oraz roboty zasadnicze na odcinku 11 km linii kolejowej E 20, obejmujące stacje: Siedlce, Łuków i Miedzyrzec Podlaski.
Efektem przeprowadzonych prac będzie możliwość przejazdu dla pociągów pasażerskich z prędkością 160 km/h dla taboru klasycznego (z ograniczeniami do prędkości 120 km/h w stacji Siedlce) i 120 km/h dla pociągów towarowych.

(Źródło: CUPT)