« Technologie telematyczne w zarządzaniu metropoliami w XXI w.

E. Wolniewicz-Warska