Cała treść

Bezpłatny transport publiczny w Tallinie

1 stycznia 2013 r., władze Tallina  wprowadziły nieodpłatny transport publiczny dla swoich mieszkańców. Z nieoficjalnych danych wynika, że decyzja ta przyczyniła się  do 15% wzrostu wykorzystania transportu publicznego. Podstawowym celem tego działania jest  zwiększenie atrakcyjności miasta, poprawa jakości życia oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza. Bezpłatny transport publiczny to koszt 12 mln rocznie, władze miasta są jednak przekonane, że kwota ta zwróci się w postaci wyższych podatków. Choć transport publiczny będzie nieodpłatny, system transportu publicznego nie będzie otwarty. Tallin ma zainstalowany system inteligentnej karty (green card). Aby mieć prawo do swobodnego korzystania z transportu publicznego w Tallinie, mieszkańcy muszą  zakupić tę kartę i zarejestrować się jako użytkownik.
Karta, która umożliwia użytkownikom załadowanie potrzebnej kwoty pieniędzy do korzystania z transportu publicznego dostępna jest wyłącznie dla mieszkańców Tallina. Szwedzki KTH (Royal Institute for Technology) przeprowadzi ocenę swobodnego użytkowania transportu publicznego.

(Źródło: POLIS)