Cała treść

Powstanie wspólny projekt zintegrowanego systemu transportowego subregionu legnickiego. Prezydent Legnicy podpisał w tej sprawie list intencyjny

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło konkurs na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych. Kryją się pod tym sformułowaniem przedsięwzięcia dotyczące np. rozwoju infrastruktury komunikacyjnej na określonym obszarze. Legnica, jako ważny ośrodek regionalny, współpracuje z Samorządem Województwa przy powstawaniu wniosku o przyznanie dotacji na projekt. Będzie to miało szanse powodzenia w kolejnym okresie unijnego finansowania 2014-2020 pod warunkiem, że aktywnie włączą się w projekt lokalne samorządy z całego regionu.
Partnerami tego przedsięwzięcia stały się miasta: Legnica, Lubin, Polkowice i Głogów oraz gmina Legnickie Pole, a strefa jego działania planistycznego obejmie obszar aż 36 gmin Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego.
List intencyjny w sprawie przystąpienia do partnerskiej umowy Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski podpisał 30 stycznia br. Legnica  angażuje się w projekt, gdyż dać on może realne podstawy sfinansowania budowy obwodnicy południowo-wschodniej ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej. Obwodnica powinna powstać w ciągu nowego przebiegu drogi krajowej nr 94, jako arteria wyprowadzająca ruch tranzytowy z centrum miasta oraz alternatywa dla autostrady A 4. Ma ona również wielkie znaczenie dla regionalnego układu komunikacyjnego.

(Źródło: Urząd Miasta Legnica)