Cała treść

Rozmowy z KE o przyszłości inwestycji kolejowych i projektów drogowych

1 lutego br. w Brukseli odbyło się spotkanie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka oraz Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej z Komisarzem UE ds. polityki regionalnej Johannesem Hahnem. Spotkanie planowane było od dłuższego czasu i zostało poświęcone kwestiom inwestycji kolejowych oraz odblokowaniu płatności na projekty drogowe. ‘’Nastawienie Komisarza jest bardzo otwarte. Mamy pełne zapewnienie Komisarza, że sprawa odblokowania finansowania przebiegnie bez żadnych zakłóceń, tak szybko jak to jest możliwe. Komisarz się zgodził, że nasz model kontrolowania przetargów, który wykrył tę nieprawidłowość, mógłby być modelowy dla innych’’ – powiedział Minister Sławomir Nowak po zakończeniu rozmów.
Komisarz Johannes Hahn zadeklarował możliwie szybkie odblokowanie płatności na projekty drogowe. Dodał, że „zamrożenie” środków to standartowa administracyjna procedura, a obecnie takich „zamrożeń” w całej UE jest niemal 200, z czego naszego kraju dotyczą tylko dwa. Potwierdził też zgodę Komisji na zwiększenie poziomu dofinansowania unijnego do projektów kolejowych.
‘’Otrzymaliśmy w zasadzie zgodę i zapewnienie, że Komisja zgodzi się na zwiększenie dofinansowania projektów kolejowych jeszcze w tej perspektywie budżetu unijnego. Wszystkie inwestycje kolejowe, które realizujemy, będą mogły liczyć na większe zaangażowanie środków unijnych niż miało to miejsce do tej pory’’ – wyjaśnił Minister Sławomir Nowak.
Komisja Europejska zaakceptowała polską propozycję znacznego zwiększenia poziomu dofinansowania unijnego do projektów kolejowych. Decyzja dotyczy także transportu szynowego w największych aglomeracjach. Pozwoli to zmaksymalizować wykorzystanie funduszy przeznaczonych na sektor kolejowy w programie Infrastruktura i Środowisko. Wprowadzone zmiany znacząco wpłyną na wykorzystanie funduszy unijnych przez polskie koleje.

(Źródło: MTBiGM)