Cała treść

Mniejszy ruch w Mediolanie

Agencja mobilności w Mediolanie opublikowała wyniki raportu oceniającego rezultaty wprowadzenia strefy ograniczonego ruchu w centrum miasta tzw. ‘’obszaru C’’.  Rok po uruchomieniu strefy w mieście zanotowano 31% spadek ruchu samochodowego w stosunku do danych z roku 2011. W praktyce oznacza to, że w ciągu każdego dnia średnio 41 tysięcy pojazdów zrezygnowało z wjazdu do centrum miasta.
Dochody miasta uzyskiwane z tytułu pobierania opłat za wjazd do centrum to ponad 20 mln euro, z czego 13 mln euro będzie zainwestowane w rozwój sieci transportowej, w tym m.in. na rozszerzenie sieci rowerów miejskich na przedmieściach Mediolanu.

(Źródło: ELTIS)