Cała treść

Gdańsk wśród liderów pozyskiwania unijnych funduszy – Padł rekord, ale Miasto liczy na więcej!

W kończącym się okresie finansowania unijnego na lata 2007-2013 Gdańsk pozyskał na inwestycje prawie 2 mld 364 mln zł! Zrealizowano dzięki nim 23 duże projekty. Rekordowo zakończyła się batalia o fundusze w 2012 roku. Podpisane umowy opiewają na 1,67 mld złotych! W 2012 roku Gdańsk podpisał umowy na dofinansowanie 3 projektów:
•    Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego – 1 154 922 554,42 zł
•    Połączenie dróg krajowych –Trasa Sucharskiego – kwota dofinansowania 378 171 192,68 zł
•    Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap III A – 140 098 659,97 zł
SUMA: 1 673 192 407, 07 zł
‘’Środki unijne są  motorem napędowym rozwoju naszego miasta’’ – podkreśla Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska. ‘’Dzięki nim miasto przeżywa boom inwestycyjny. Mamy nowe drogi, rewitalizujemy dzielnice, zmieniła się jakość transportu zbiorowego. Należy jednak pamiętać, że do każdej inwestycji gmina musiała dołożyć własne środki. Pozyskaliśmy z Unii 2, 36 mld zł, a wartość zrealizowanych projektów to 3,8 mld zł. ‘’
Jednak Gdańsk nie spoczywa na laurach, jeszcze w trwającej perspektywie chce uzyskać 380 mln zł dofinansowania dla dwóch kolejnych etapów Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej.
‘’W tym roku rozstrzygną się losy projektu GPKM III B o koszcie 260 mln (budowa linii tramwajowej na Piecki z przebudową skrzyżowania Rakoczego-Bulońska i zakup pięciu dwustronnych tramwajów) oraz GPKM III C o koszcie 120 mln zł (zapewnienie dojazdów do przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na terenie Gdańska oraz przebudowa linii tramwajowej na Stogi). Jeśli uda się pozyskać finansowanie, projekty te zrealizowane zostaną jeszcze do końca 2015 roku’’ – mówi Izabela Kuś, zastępca dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych.
Gdańsk, podobnie jak inne miasta z niecierpliwością czeka na nowy budżet unijny na lata 2014-2020.
‘’Jesteśmy w fazie przygotowań do kolejnych wielkich przedsięwzięć. Kompletujemy dokumentację dla projektów, które naszym zdaniem miałyby szanse na pozyskanie funduszy. I tak na przykład zamierzamy realizować Strategiczny Program Transportowy dla Gdańska Południe’’  – zaznacza Andrzej Bojanowski, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej.

(Źródło: UM w Gdańsku)