Cała treść

IV edycja konkursu LIDER ITS

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA we współpracy z redakcją PRZEGLAD – ITS zaprasza producentów i usługodawców rozwiązań ITS, samorządy i administrację, kadrę naukową oraz absolwentów wyższych uczelni do zgłaszania swoich projektów do udziału w kolejnej, czwartej edycji konkursu LIDER ITS 2013. Podobnie jak w poprzednich latach, tegoroczna edycja konkursu została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii inteligentnych systemów transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych. Przyznawana po raz czwarty statuetka LIDER ITS 2013 nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2012 roku w czterech kategoriach: – najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS, – najlepsze wdrożenie zaimplementowane przez samorządy i instytucje, – najlepsza praca badawczo – rozwojowa opracowana przez przedstawiciela kadry naukowej, – najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej. ‘’Jestem przekonany, że konkurs, którego ranga i zasięg rośnie nieprzerwanie od 4 lat pozwoli wypromować i wyróżnić przedsięwzięcia służące rozwojowi przyjaznych technologii inteligentnych systemów transportowych w Polsce.’’– powiedział Mikołaj Karpiński, zastępca dyrektora w Biurze Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie www.itspolska.pl w zakładce LIDER ITS, formularze zgłoszeniowe dostępne są tutaj.