Cała treść

Konferencja „GIS – innowacyjne i nowoczesne technologie geoprzetrzenne”

Dnia 21 marca 2013r. w Warszawie odbędzie się konferencja pn. GIS – innowacyjne i nowoczesne technologie geoprzetrzenne”. Wydarzenie to jest wyjątkową okazją do pogłębienia swojej wiedzy i spostrzeżeń w zakresie zaawansowanych systemów informacji geograficznej, ich zastosowania i obsługi. Informacje zaprezentowane podczas konferencji,  mogą posłużyć uczestnikom do efektywnego zarządzania infrastrukturą i usługami sieciowymi oraz pracownikami w terenie.  Udział w konferencji jest bezpłatny.
Wydarzenie to, będzie doskonałym miejscem nabycia cennej wiedzy oraz wymiany doświadczeń w zakresie następujących zagadnień:

 • Usługi oparte na lokalizacji,
 • Geoinformatyka,
 • Geoportale,
 • Urządzenia i sprzęt GIS i GPS,
 • Monitoring z wykorzystaniem GIS/GPS,
 • Technologie radarowe i lidarowe,
 • Redukcja zaburzeń sygnału,
 • Pozyskiwanie danych GIS,
 • Sprzęt i techniki oprogramowania do poprawy dostępności nawigacji,
 • Techniki zachowania dokładności i integralności sygnałów otrzymanych w trudnych warunkach,
 • Analizy wydajności systemu,
 • Nawigacja satelitarna i konwencjonalna,
 • Geoinformacja w transporcie wodnym, kolejowym i drogowym,
 • Zarządzanie systemami ciepłowniczymi, wodociągowymi i kanalizacyjnymi,
 • GIS a badania przestrzenne,
 • Technologie geomatyczne w mieście,
 • Monitoring środowiska i atmosfery,
 • Nowe technologie, algorytmy i metody określania pozycji pieszych,
 • GIS/GPS w rolnictwie, leśnictwie i turystyce,
 • Zastosowanie nowoczesnych systemów w lotnictwie,
 • Wojskowe zastosowania GIS,
 • Wykorzystanie GIS w nauce: geodezja, kartografia, geologia, hydrologia, archeologia…,
 • Bezpieczeństwo anonimowości użytkownika.

Więcej informacji na temat konferencji tutaj.
Kontakt z organizatorem:
tel.: 22-39-09-109
kom.: 531 806 841
fax. 22-39-09-129
website: http://pureconferences.pl