Cała treść

Smartfusion: Inteligentne, miejskie systemy zarządzania flotą

Celem projetku Smarfusion jest ocena techniczna i ocena zdolności przewozowych dla pojazdów elektrycznych i dla pojazdów z napędem hybrydowym drugiej generacji w środowisku miejskim. Finansowanie projektu Smarfusion jest oparte o partnerstwo publiczno prywatne oraz 7 program ramowy UE, ze względu na to, że projekt jest wykonywany w ramach inicjatywy European Green Car Initiative. Rezultatem działań będą narzędzia poprawiające efektywność i zrównoważenie transportu w przewozach do klientów końcowych (tzw. ostatnia mila) oraz na styku obszar miejski – obszar pozamiejski. Miastami pokazowymi będą: Newcastle, Berlin oraz region Lombardii.

(Źródło: ELTIS)